Welsh-language Digital Taster Course: Starting or Restarting your Novel

Fri 14 August 2020
Tutor / Mari Emlyn
Course Fee / From £9 per person
Genre / Fiction
Language / Welsh

12.00 pm – 1.30 pm

This is a Welsh-language Taster Course looking at character development and overcoming challenges in your novel.

 

 

Tutor

Mari Emlyn

Awdur yw Mari Emlyn sydd hefyd â phrofiad eang o fewn y celfyddydau fel actor, golygydd, darlithydd, beirniad, cynhyrchydd, cyfarwyddwr ac fel gweinyddwr celfyddydol. Mae Mari hefyd yn golofnydd misol i bapur bro Y Goriad ers dros ddeng mlynedd. Eleni, cyhoeddodd ddwy gyfrol gyda gwasg Y Lolfa: Cofiwch Dryweryn Cymru’n Deffro: Wales Awakening a’i nofel Wal. Cyn diwedd y flwyddyn bydd Mari wedi cyhoeddi dwy gyfrol arall: Annibyniaeth/Independence (Y Lolfa) a’i phedwaredd nofel, Mefus yn y Glaw (Gwasg y Bwthyn). Mae hi wrthi’n cynllunio ei phumed nofel.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Not sure what to expect?

For detailed information about attending a course or retreat at Tŷ Newydd, take a look at our frequently asked questions page…

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811