Welsh Language Day Course: Writing Poems

Sat 27 April 2019
Tutor / Ifor ap Glyn
Course Fee / From £35 - £75 per person
Genre / Poetry
Language / Welsh

This is a Welsh language day course with Ifor ap Glyn, focusing on writing poems.

Tutor

Ifor ap Glyn

Ifor ap Glyn yw Bardd Cenedlaethol Cymru. Wedi’i eni a’i fagu yn un o Gymry Llundain, mae Ifor yn fardd, cyflwynydd, cyfarwyddwr ac yn gynhyrchydd sydd wedi ennill nifer helaeth o wobrau yn y meysydd amrywiol hyn. Mae’n Brifardd sydd wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith ac ef oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2008 – 2009.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811