Welsh Language Day Course: Writing a Novel

Sat 8 June 2019
Tutor / Rhian Cadwaladr
Course Fee / From £35 - £75 per person
Genre / Fiction
Language / Welsh

This is a Welsh language day course with Rhian Cadwaladr focusing on writing a novel.

Tutor

Rhian Cadwaladr

Wedi blynyddoedd yn gweithio ym myd y ddrama, fel actor ac fel awdur sgriptiau i blant a phobl ifanc, trodd Rhian Cadwaladr at fyd y nofel gan gyhoeddi ei nofel gyntaf Fi Sy’n Cael y Ci yn 2015 a’i hail, Môr a Mynydd, yn 20018. Mae’n gweithio fel ymarferydd creadigol llawrydd yn ysbrydoli athrawon a plant i gofleidio eu creadigrwydd. Mae hefyd yn gweithio ar ei thrydedd nofel i oedolion a’i nofel gyntaf i bobl ifanc.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811