Welsh Language Day Course: Short Stories

Sat 11 May 2019
Tutor / Manon Steffan Ros
Course Fee / From £ per person
Genre / Short Stories
Language / Welsh

This is a Welsh language day course with Manon Steffan Ros focusing on writing short stories.

Tutor

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Ganed Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen. Ar ôl mynychu Ysgol Rhiwlas ac Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda, aeth i weithio fel actores i Gwmni'r Frân Wen a Chwmni Theatr Bara Caws. Enillodd fedal ddrama'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2004 a 2005. Mae Manon wedi ysgrifennu’n helaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Enillodd wobr Barn y Bobol Llyfr y Flwyddyn yn 2010 am Fel Aderyn, a'r categori ffuglen yn 2013 am Blasu. Enillodd Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gyda’i chyfrol Llyfr Glas Nebo. Bellach, mae hi wedi ymgartrefu yn Nhywyn, Bro Dysynni, gyda'i meibion.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811