Encil Y Stamp

Fri 6 September 2019 - Sun 8 September 2019
Tutor / Golygyddion Y Stamp
Course Fee / From £ per person

Cyfle stampus i ddod ynghyd, waeth beth fo’ch arbenigedd, er mwyn creu ‘zine’ arbennig. Ymunwch ag Esyllt Lewis, Elan Grug Muse, Llyr Titus ac Iestyn Tyne, golygyddion Cylchgrawn Y Stamp, am benwythnos creadigol a chyfle i gyfrannu tuag at rifyn arbennig.

Croesawir awduron ac artistiaid o bob math, o’r dibrofiad i’r profiadol. Cewch ddihangfa greadigol, prydau bwyd cartref a chyfle i ymgolli’n llwyr mewn awen a chwmni creadigol.

Fe grëwyd tai cyfan mewn un noson, felly siawns y medrwn ninnau greu cylchgrawn mewn dwy noson?

Tutor

Golygyddion Y Stamp

Llŷr Titus

Awdur a dramodydd, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor ac un o sylfaenwyr Cwmni'r Tebot, cwmni theatr cymunedol ym Mhen Llŷn.

Elan Grug Muse

Bardd, beiciwr, blogiwr. Myfyriwr ymchwil yn adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf o gerddi, Ar Ddisberod, yn 2017.

Iestyn Tyne

Llenor, cerddor a ac artist o Ben Llŷn yn wreiddiol. Enillydd Coron Eisteddfod yr Urdd a chadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2016. Cyhoeddwyd ei ail gyfrol o gerddi, ar adain, yn 2018. Mae bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Esyllt Lewis

Wedi cwblhau cwrs sylfaen mewn Celf yng Ngholeg Celf Abertawe, graddiodd Esyllt o Brifysgol Caerdydd y llynedd wedi iddi astudio gradd mewn Cymraeg ac Athroniaeth. Mae'r cysylltiadau y gellir eu gwneud rhwng y ddau bwnc hynny o ddiddordeb mawr iddi, ac fe hoffai weld rhagor o drafodaeth am Athroniaeth yn y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae hi’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Not sure what to expect?

For detailed information about attending a course or retreat at Tŷ Newydd, take a look at our frequently asked questions page…

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811