Cynganeddu Course

Mon 13 May 2019 - Fri 17 May 2019
Tutors / Karen Owen & Peredur Lynch
Course Fee / From £325 - £450 per person
Genre / Cynganeddu
Language / Welsh

This is a Welsh-language course looking at the bardic craft of the cynghanedd – the intricate and complex art of writing strict metre poetry.

Tutors

Karen Owen

Karen Owen

Bardd o Ben-y-groes yw Karen Owen, sydd wedi ennill gwobrau am ei gwaith ac wedi perfformio ledled y byd. Enillodd Wobr Goffa Llwyd o'r Bryn am lefaru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2018. Daeth yn olygydd cylchgrawn Golwg pan yn 26 oed, ac yna'n gynhyrchydd rhaglenni crefydd BBC Cymru; yn ohebydd i bapur newydd Y Cymro; ac yn olygydd gwasanaeth newyddion ar-lein golwg360. Yn 2017 cymerodd ran yn Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru. Mae’n feistr ar y canu caeth ac yn athro barddol, ac yn 2018 teithiodd ei sioe,7 Llais, o amgylch Cymru.

Peredur Lynch

Peredur Lynch oedd yr ieuengaf erioed i gipio cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Maesteg yn 1979. Bu'n gyfranogwr amlwg yn ymrysonau'r Babell Lên yn y degawdau a ddilynodd, cyn ymroi i'w yrfa academaidd lle daeth yn awdurdod ar y traddodiad barddol Canoloesol, ac yn ddarlithydd huawdl a phoblogaidd wrth dderbyn cadair Athro yn yr Ysgol Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Yn 2017 cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Caeth a Rhydd (Gwasg Carreg Gwalch) a lwyddodd i gipio Gwobr Barn y Bobl golwg360yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811