Day Course: Writing for Children

Sat 28 Oct 2017
Tutor / Meleri Wyn James
Course Fee / From £32 per person
Genre / Writing for Children and Young Adults
Language / Welsh

[This is a Welsh-language day course]

Bydd y cwrs hwn yn ein hannog i edrych ar y byd drwy lygaid plant i gael ceisio deall beth sy’n gwneud stori dda. Ai cymeriad cryf, direidus sydd bwysicaf? Oes rhaid creu byd newydd cwbl ryfeddol i brocio’r dychymyg, neu yw hi’n well glynu at y byd cyfarwydd o’n cwmpas? Efallai bod angen meddwl yn wahanol, a defnyddio synhwyrau a disgrifiadau mewn dulliau chwareus. Bydd y cwrs hwn yn edrych yn syml ar beth sy’n gwneud stori dda, a sut i’w chyfleu. Byddwn hefyd yn edrych ar y camau cyhoeddi: sut i gynnig syniad i wasg neu olygydd, a beth yn union yw’r broses i gyhoeddi llyfr sy’n siŵr o gyrraedd rhif 1 yn siartiau gwerthiant y Cyngor Llyfrau yn y dyfodol!

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os ydych yn teithio o bell, beth am holi os oes llety ar gael yn y ganolfan am bris rhesymol?

Tutor

Meleri Wyn James

Meleri Wyn James yw awdur y gyfres boblogaidd i blant, Na, Nel!. Enillodd Fedal Lenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd Tâf Elai, ac mae bellach wedi ysgrifennu dros 16 o lyfrau i blant ac oedolion. Bu ei llyfrau ar Rhestr Fer Gwobr Gomer 2000 a Rhestr Fer Gwobr Tir na-Nog 2006. Mae Meleri yn gweithio fel golygydd i wasg y Lolfa.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811