Day Course: Short Stories

Sat 07 Oct 2017
Tutor / Manon Steffan Ros
Course Fee / From £32 - £55 per person
Genres / Creative WritingShort Stories
Language / Welsh

[This is a Welsh-language day course]

Bydd y cwrs undydd hwn yn edrych ar y grefft o ysgrifennu darnau byrion, bachog o ryddiaith – yn straeon byrion, llên micro neu hyd yn oed gyfrif Twitter llenyddol.

Sut mae adrodd stori gryno sy’n adrodd cyfrolau â ‘chydig eiriau yn unig? Sut mae sicrhau ystyr ac emosiwn rhwng y llinellau? Byddwn yn edrych ar greu cymeriadau cyflawn, a’u gosod mewn byd fydd yn plannu gwreiddiau dwfn yng nghof y darllenydd. Gan edrych ar dechnegau arddull yn nofel boblogaidd Manon, Blasu, byddwn yn defnyddio’r chwe synnwyr (ie, chwech!) i liwio ein gwaith ac i ddod â geiriau’r dudalen yn fyw.

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os ydych yn teithio o bell, beth am holi os oes llety ar gael yn y ganolfan am bris rhesymol?

 

Ar ôl cwrs i godi archwaeth bwyd, bydd cyfle i’r cyfranogwyr aros ar gyfer Bwyty Unnos arbennig yn Nhŷ Newydd. Am 6.30 pm bydd awdur llyfr coginio poblogaidd Cegin, Nici Beech, yn paratoi pryd tri chwrs i griw o amgylch bwrdd mawr yr Ystafell Fwyta. Bydd adloniant cerddorol rhwng y prydau bwyd gan Blodau Gwylltion, sef Manon Steffan Ros ag Elwyn Williams. Dewch â’ch diod. Byddwn yn cysylltu â phawb sydd wedi archebu lle yn y bwyty i drafod anghenion diet o flaen llaw.

Tutor

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros was born in Rhiwlas, in the Ogwen Valley. After attending Ysgol Rhiwlas and Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda, she worked as an actor for Cwmni'r Frân Wen and Cwmni Theatr Bara Caws. She won the drama medals at the National Eisteddfod in 2004 and 2005. Manon has written fifteen books, including novels for children and adults and a book for young children. She won the People’s Choice Award at Wales Book of the Year 2010 for Fel Aderyn, and the fiction category in 2013 for Blasu. She works as a novelist, playwright, games author and scriptwriter. Manon now lives in Tywyn, Bro Dysynni, with her sons.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811