Day Course: Scripting Workshop

Sat 30 Sep 2017
Tutors / Manon Wyn Williams & Sarah Bickerton
Course Fee / From £32 per person
Genre / Scripting
Language / Welsh

[This is a Welsh-language day course]

I gyd-fynd â thaith cynhyrchiad Hollti Theatr Genedlaethol Cymru, dyma gwrs undydd sy’n edrych ar y grefft o greu sgript gair am air. Yn seiliedig ar y ddrama Hollti, bydd y gweithdy yn canolbwyntio ar y gwahanol gamau o fewn y broses greadigol o lunio sgript gair am air, o’r cyfweliadau cychwynnol i’r trawsysgrifio i strwythuro cynhyrchiad gafaelgar. Bydd cyfle yn ystod y gweithdy i’r cyfranogwyr drafod nodweddion sgript gair am air fel cyfrwng dramatig yn ogystal ag ymgymryd â thasgau creadigol a fydd yn sail ar gyfer llunio sgriptiau gair am air eu hunain. Bydd awdur Hollti, Manon Wyn Williams, yn arwain y gweithdy, a bydd cynhyrchydd profiadol hefyd yn bresennol i roi arweiniad ar sut i greu gwaith addas i’w lwyfannu.

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os ydych yn teithio o bell, beth am holi os oes llety ar gael yn y ganolfan am bris rhesymol?

Tutors

Manon Wyn Williams

Un o Fôn yw Manon Wyn Williams. Bu’n astudio gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor cyn mynd ati i weithio fel sgriptwraig, actores broffesiynol, a thiwtor drama i ieuenctid. Yn 2010, cwblhaodd radd M.A. mewn Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol gan ganolbwyntio ar y ddrama fel cyfrwng. Yr un flwyddyn, derbyniodd ysgoloriaeth i ddilyn cwrs doethuriaeth mewn sgriptio a drama o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol cyn ei phenodi, yn 2014, yn ddarlithydd sgriptio y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor. Yn 2007, enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel am berfformiad dramatig ac enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddwywaith.

Sarah Bickerton

Sarah Bickerton is a director and dramaturg. After graduating from Aberystwyth University in 2008, she trained as a director with Living Pictures and Sherman Cymru. She has worked as Literary Assistant at Sherman Cymru and produced the ‘ScriptSlam’ new writing event. She directed ‘Nansi’, a new play by Angharad Price for Theatr Genedlaethol Cymru, and was associate director on their production ‘Y Bont’. Sarah has worked on a variety of projects with Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru, National Theatre of Wales, Rimini Protokoll, Mess up the Mess Theatre Company, Theatr Iolo, Living Pictures, Dirty Protest, Copenhagen International Theatre Festival and the University of South Wales.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811