Day Course: Popular Fiction

Sat 21 Oct 2017
Tutor / Llwyd Owen
Course Fee / From £32 per person
Genres / Creative WritingFiction
Language / Welsh

[This is a Welsh-language day course]

Maen ‘nhw’ yn dweud fod gan bawb nofel yn llechu ynddynt. Ond mae meddwl am syniad yn un peth, tra bod datblygu’r syniad yn nofel gyfan yn stori dra wahanol.

Yn y cwrs undydd hwn, bydd Llwyd Owen yn rhannu ei brofiadau ef o ddatblygu egin syniad yn nofel orffenedig gyda chi, yn ogystal ag ambell i reol sy’n ganolog i’r ffordd y mae’n gweithio. Gan ddefnyddio’i nofelau ei hun fel man cychwyn, bydd yr awdur o Gaerdydd yn eich rhoi ar ben y ffordd ac yn esbonio sut gall un olygfa neu gymeriad dyfu i fod yn stori gynhwysfawr.

Felly, os oes gennych chi lyfr yn llawn nodiadau, neu ddim ond breuddwyd o droi cymeriad neu olygfa gofiadwy yn rhywbeth mwy sylweddol, dewch ar y cwrs hwn a gadewch i awdur profiadol eich helpu i droi ffantasi feddyliol yn realiti llenyddol.

Bydd te, coffi a melysion ar gael drwy’r dydd, a gweinir cinio ysgafn i bawb fel rhan o bris y cwrs. Os ydych yn teithio o bell, beth am holi os oes llety ar gael yn y ganolfan am bris rhesymol?

Tutor

Llwyd Owen

Llwyd Owen is a translator and author. He published his first novel, Ffawd Cywilydd a Chelwyddau, in 2006 and has published regularly since then. His novels include Ffydd Gobaith Cariad (2006), Yr Ergyd Olaf (2007), Mr Blaidd (2009), Un Ddinas Dau Fyd (2011), Heulfan (2012), The Last Hit (2013), Y Ddyled (2014) and Taffia (2016). He's currently writing his 11th novel, which will be published in 2018.

Online Booking

Paying by Cheque?

If you wish to pay by cheque, simply use the online booking form above and select ‘Pay by Cheque’ in the payment options.

Need Some Help?

If you have any questions or are experiencing problems with booking online, call us…

+44 (0) 1766 522 811